Projekty wnętrz

Wykonujemy kompleksowe projekty wnętrz w następującym zakresie:
- Inwentaryzacja (w przypadku zmiany aranżacji lub przeznaczenia wnętrz istniejących);
- Projekt koncepcyjny uzgadniany z Klientem aż do pełnej akceptacji;
- Wizualizacje;
- Projekt aranżacji wnętrz przedstawiony na rysunkach technicznych, określający: układ funkcjonalny, układ ścian i wymiary pomieszczeń, rozmieszczenie punktów wod-kan i elektrycznych wraz z projektem oświetlenia, rodzaj i kolorystykę projektowanych materiałów wykończeniowych, mebli i innych elementów wystroju;
- W razie potrzeby dokonujemy uzgodnień rozwiązań projektowych z rzeczoznawcami p.poż, sanepid, bhp.