Oferta

Firma EN BLANCO Architekci oferuje pomoc na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego (faza przedprojektowa, projekt, realizacja).

Faza przedprojektowa obejmuje analizę dotyczącą terenu inwestycji, w tym między innymi: sytuacji planistycznej, dostępności mediów, obsługi komunikacyjnej, ukształtowania terenu, warunków geotechnicznych, ochrony środowiska oraz ewentualnej ochrony konserwatorskiej.
Kolejnym etapem jest faza projektowa, obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adekwatnym do rodzaju inwestycji. Na tym etapie przeprowadzane są również procedury prawno-administracyjne, wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji zamierzenia budowlanego.

Fachowo i skutecznie przeprowadzimy Państwa inwestycję przez wszystkie etapy procesu projektowego, zapewniając opracowanie dokumentacji w zakresie: projektów koncepcyjnych, projektów budowlanych i wykonawczych, projektów aranżacji wnętrz. W trakcie realizacji inwestycji prowadzimy nadzór autorski. Jako biuro projektowe współpracujemy również z wykonawcami robót budowlanych oraz kierownikami budowy.

Projektując uwzględniamy kontekst czasu i miejsca, wzajemną relację obiektu architektonicznego i krajobrazu. Dobry dialog architektury z otoczeniem stanowi myśl przewodnią naszych działań.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz wkład w przebieg procesu budowlanego był zgodny z Państwa oczekiwaniami i standardami zawodu architekta. Do każdego zadania projektowego podchodzimy odpowiedzialnie oraz z pasją i zaangażowaniem. Za każdym razem próbujemy odnaleźć rozwiązania indywidualne i ponadczasowe, unikając schematycznego myślenia i ślepego podążania za trendami. Dążymy do tego, aby efekt finalny naszej współpracy z Klientem byl odzwierciedleniem wspólnych wizji i wyobrażeń na temat kreowania przestrzeni i możliwości wydobycia potencjału, który w niej drzemie.