Ośrodek Hipoterapii ze Szkołą Języków Obcych

Marzeniem Inwestora było, aby ten usytuowany wśród malowniczych krajobrazów ziemi świętokrzyskiej ośrodek przywodził na myśl czasy polskiego dworu i dawnych zabudowań dworskich, ładu przestrzennego architektury zakorzenionej w polskiej tradycji i życia zgodnego z rytmem natury.
Na terenie dawnego siedliska rolnego, z dala od wszelkich innych zabudowań, powstał zespół złożony z czterech obiektów: wolnostojącego domu wypoczynkowego oraz szkoły językowej i stajni, połączonych budynkiem o funkcji uzupełniającej. Pomiędzy nimi wydzielono wewnętrzny dziedziniec, który jest elementem scalającym całość założenia. Budynkowi szkoły nadano formę budynku bramnego - na jego osi znajduje się przejście prowadzące na teren ośrodka. Wjazd na działkę zaprojektowano na wprost domu wypoczynkowego, w formie alei ze szpalerami drzew.
Zabudowę zespołu wkomponowano w istniejący drzewostan.