Budynek produkcyjno – biurowy AIUT

Celem inwestycji była rozbudowa zespołu budynków firmy AIUT o budynek produkcyjno - biurowy wraz z dwoma łącznikami między istniejącą a projektowaną częścią zespołu. Powstałe w ten sposób założenie tworzy w centralnej części działki formę kwartału z wewnętrznym dziedzińcem.
Kompozycja bryły i elewacji odzwierciedla układ funkcjonalny obiektu. Duże przeszklenia i ściany kurtynowe zlokalizowano w części frontowej budynku, pełniącej funkcję reprezentacyjną (konferencyjno – szkoleniową), natomiast w części warsztatowej i biurowej zastosowano powtarzalny rytm mniejszych przeszkleń. Górny fragment elewacji frontowej został uniesiony w górę w północno-zachodnim narożniku budynku, by nawiązać do skosu dachu budynku istniejącego; nawiązaniem do kolorystyki istniejącej zabudowy są również "białe ramy" jako scalający element kompozycyjny. Powierzchnia projektowanego obiektu wynosi 9 000 m2, natomiast kubatura 43 500 m3.

Architekci: Natasza Cebo-Olszewska, Emilia Wiśniakowska