Bliźniak w Sosnowcu

Uwarunkowania niezbyt szerokiej działki ze spadkiem i na gruntach nasypowych, w połączeniu z dążeniem do maksymalnego ograniczenia powierzchni użytkowej zgodnie z wolą Inwestora, doprowadziły do powstania zwartej i energooszczędnej bryły budynków.
Od strony ulicy zabudowa przyjęła formę bardziej powściągliwą i zamkniętą, z większym rozmachem natomiast otwiera się na tereny zadrzewione, z którymi działka sąsiaduje od strony ogrodu.
Parter rozplanowano na dwóch poziomach, w dostosowaniu do naturalnego ukształtowania terenu działki.